Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud

  • Info
Fagnummer: 40063

Beskrivelse

Deltageren kan medvirke til at opbygge et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring. Deltageren kan inddrage børnenes synsvinkel i arbejdet med børnemiljøet. Deltageren kan deltage i udarbejdelse af børnemiljøvurderingen og handlingsplanen ud fra kendskab til lov om børnemiljø.

Formål

Deltageren har kendskab til loven om børnemiljø og kan bidrage til at opbygge et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø med inddragelse af børnenes perspektiv.

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, dagplejere og andre, som deltager i arbejdet med børnemiljø.

Varighed

2 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge