Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter

Kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter
Uddannelsen KUA giver dig et fagligt og personligt kompetenceløft.

Uddannelsen er for social- og sundhedsassistenter eller andre med tilsvarende kvalifikationer, der er ansat inden for social- og sundhedsområdet - f.eks. det primærkommunale, det psykiatriske eller det somatiske arbejdsfelt.

6 gode grunde

 • Uddannelsen giver dig et kompetenceløft i forhold til grunduddannelsen.
 • Uddannelsen bygger oven på dine erfaringer fra praksis.
 • Du kan udføre nye og mere komplekse opgaver og jobfunktioner.
 • Du får fagspecifik, ny viden og kunnen og udvikler dine refleksive kompetencer.
 • Du får mulighed for at anvende ny teknologi.
 • Uddannelsen støtter dine kompetencer til livslang læring.

mål

Det overordnede mål med uddannelsen er, at social- og sundhedsassistenten opnår forudsætninger for at:

 • videreudvikle personlige og erhvervsfaglige kompetencer gennem øget faglig viden og kunnen
 • udvikle sine pædagogiske, relationelle samt dokumentations- og udviklingskompetencer
 • opkvalificere egen praksis ved at forholde sig refleksivt til stadigt vekslende udfordringer i forhold til: den enkelte borger, grupper af borgere, organisation eller samfund.
 • implementere nye initiativer, som er til gavn for den enkelte borger/patient, grupper af borgere eller samfundet.

uddannelsens opbygning

KUA-efteruddannelsen består af en basisdel og en faglig overbygning. Både basisdelen  og fagdelen er bygget op af en række udvalgte AMU-uddannelser.  Vi anbefaler, at man tager basisdel og faglig del i forlængelse af hinanden, men det er ikke en forudsætning.

Basisdel

Basisdelen er fælles for alle.  Modulet sætter fokus på:

 • Social- og sundhedsassistentens faglige identitet og kernefaglighed
 • Organisation og selvledelse
 • Kvalitet og den professionelle indsats
 • Dokumentation og evaluering
 • Sundhedspædagogik
 • Velfærdsteknologi

Basisdelen har en varighed på 16 kursusdage.

Fagmoduler

Efter basisdelen kan du vælge mellem forskellige fagmoduler:

 • Den kronisk syge borger
 • Alvorligt syge og palliation
 • Det accelerede patientforløb
 • Klinisk observation
 • Onkologi
 • Den ældre borger
 • Rehabilitering
 • Psykiatri

Et fagmodul har generelt en varighed på minimum 24 kursusdage.

PRIS OG VEU-GODTGØRELSE

KUA er sammensat af forskellige AMU-kurser. Det betyder, at arbejdsgiver eller kursist kan modtage VEU-godtgørelse, der svarer til 80 procent af dagpengesatsen.

Transportgodtgørelse kan opnås efter de første 24 km til og fra uddannelsesstedet. Kost og logi kan opnås ved over 120 km daglig transport.

Vil du vide mere?

Ønsker du yderligere information om KUA, er du velkomen til at kontakte
Helle Damsgaard på hda@sosu-stv.dk, kursusleder på Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg.