Praktikvejlederuddannelse - Overbygning

Praktikvejlederuddannelse - Overbygning
Få udviklet og styrket dine faglige og personlige kompetencer som vejleder

Indhold

 • Planlægning af praktikforløb
 • Værktøjer i det pædagogiske arbejde
 • At arbejde med mål i uddannelsen
 • Modstand mod læring
 • Planlægning af individuelle læringsforløb
 • Samarbejde med kollegaer og med skolen om elevens uddannelsesforløb
 • Fordybelse i et selvvalgt emne til udvikling af egen pædagogisk praksis og formidling af dette
 • Progression i praktikforløbene
 • Udvikling af elevens personlige kompetencer
 • At støtte elevens refleksion og skriftlighed
 • Evaluering som pædagogisk redskab

I undervisningen veksles der mellem oplæg, dialog, erfaringsudveksling og øvelser. 
Der arbejdes i grupper omkring et selvvalgt emne.

Der vil være et særligt fokus på de nye uddannelsesordninger og bekendtgørelser, der trådte i kraft 1. januar 2013.

Målgruppe

Til dig, der har erfaring som vejleder og som har gennemført grunduddannelsen for praktikvejledere. 

Dato

Ring og hør nærmere

Varighed

5 dage

Undervisningstid

kl. 8.00 - 15.25

Pris

3000 kr.

Praktikvejlederuddannelsen - overbygning udbydes som indtægtsdækket virksomhed (IDV). Der kan derfor ikke søges VEU-godtgørelse eller befordringstilskud.

Sted

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg
Arvikavej 2 C/D, 7800 Skive