Mindfulness

Mindfulness
Få arbejdsglæde og overskud gennem bevidst nærvær

Indhold

Mindfulness benyttes i dag bredt inden for sundhedssektoren, både erhvervsmæssigt og privat.

Mindfulness kan kort beskrives som bevidst nærvær. Det vil sige den form for tilstedeværelse, der kommer af at være opmærksom på det, der er i nuet, uden at bedømme eller vurdere.

Denne form for bevidst nærvær kan bidrage positivt til større trivsel både for den enkelte medarbejder og det psykiske arbejdsmiljø. Mindfulness kan give dig større frihed, tilfredshed, glæde, selvværd og effektivitet i hverdagen samt minimere stress og andre negative følelser som vrede, irritation m.m.

Kurset vil indeholde oplæg, øvelser og mindfulness meditation.

MÅLGRUPPE

For alle uanset baggrund og livssituation. Kurset kræver ikke forudgående kendskab til mindfulness.

Dato

Skive:
17. august - 18. august 2017
Kursusnummer. idv1720

Varighed

2 dage

Undervisningstid

Kl. 9.00 - 14.00

Pris

1.600 kr. 

Uddannelsen udbydes som indtægtsdækket virksomhed (IDV). Der kan derfor ikke søges VEU-godtgørelse eller befordringstilskud.

STED

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Arvikavej 2CD

7800 Skive

TILMELDING

Hold 1: Senest 23. juni 2017 (idv1720)

Send e-mail til pmh@sosu-stv.dk. Oplys kursusnummer.

Kursus for hele arbejdspladsen?

Vi afholder gerne kurset enten som forløb eller temadag på din arbejdsplads. Vil du høre mere om mulighederne, så er du velkommen til at kontakte Kursus- og Udviklingsafdelingen på tlf. 8912 44 00 eller pmh@sosu-stv.dk