IDV som efteruddannelse

IDV som efteruddannelse
Vi tilbyder en række efteruddannelsesforløb som indtægtsdækket virksomhed (IDV)

For tiden tilbyder vi følgende efteruddannelsesforløb som indtægtsdækket virksomhed (IDV):