Effektevaluering

Effektevaluering
Kursus-og Udviklingsafdelingen tilbyder effektevaluering af rekvirerede uddannelsesforløb på arbejdspladsen.

En kvantitativ undersøgelse af medarbejdernes kompetencer før og efter et uddannelsesforløb kan dokumentere det kompetenceløft efteruddannelsen har medført. Samtidig kan effektevalueringen være et dialogredskab til planlægning af den fremtidige efteruddannelsesindsats.

Det er tilfældet på et ældrecenter, der i samarbejdet med Kursus- og Udviklingsafdelingen netop har gennemført et målrettet efteruddannelsesforløb hvis formål var:

  • At udvikle en pædagogisk kultur hvor mål og værdier er udgangspunktet for hverdagslivet med beboere, borgere og kolleger.
  • At indarbejde en kultur hvor ledelse og medarbejdere kontinuerligt evaluerer egen praksis i forhold til de opstillede mål for omsorg og pleje.